.::‮ MTM ام تی ام - مقالات ::.
LiveZilla Live Help
headertext [Ar_Text]
‮ MTM ام تی ام
ایمنی در ایستگاه اتوبوس

[مشاهدة]

تعریف مبلمان شهری
مبلمان شهری مبلمان خیابانی هم نامیده میشود. هرچند، گاه از معادل نیز استفاده شده، اما تفاوت ظریفی میان این دو واژه وجود دارد. درحالی که مبلمان فضای عمومی شهری عموماً در فضاهای باز شهری استفاده میشود و منتسب به شهر و خیابان است، اما مبلمان فضای عمومی میتواند اینچنین نباشد و به طورمثال، در داخل ایستگاه مترو یا در فضایی غیر از شهر یا خیابان مورداستفاده قرار گیرد
[مشاهدة]

ضوابط و ابعاد ایستگاه اتوبوس - قسمت دوم
ضوابط و ابعاد ایستگاه اتوبوس
[مشاهدة]

ضوابط و ابعاد ایستگاه اتوبوس - قسمت اول
. ضوابط، ابعاد و اندازۀ ایستگاه اتوبوس
[مشاهدة]

نیمکتی برای آرامش

[مشاهدة]

طراحی المان های شهری با تکیه بر فرهنگ نوروز
نوروز به عنوان میراثی یگانه از یک سنت فرهنگی زنده که ریشه در بنیان های فکری و هویت ملی ایرانیان دارد، همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با این وجود، نوروز نیز همچون بسیاری از آیین های کهن این سرزمین، در طی سالیان دراز از گزند آسیب های گوناگون در امان نبوده است. المان های شهری به عنوان ابزاری مناسب و تأثیرگذار برای انتقال مفاهیم ریشه ای نوروز به مخاطبین مورد بررسی قرار گرفت. طلاعات به دست آمده حاکی از تأثیر فراوان بهره گیری صحیح از المان های شهری برای به چالش کشاندن ذهن مخاطب و انتقال مفهوم نوروز به آن ها و همچنین عملکرد ضعیف المان های نوروزی موجود به لحاظ بیان مفاهیم ریشه ای این جشن بود. از این رو پس از شناخت فاکتورهای کاربردی موثر در روند طراحی، راهکارهایی برای رفع نواقص و ارتقای وضعیت موجود المان های نوروزی به سطح مطلوب ارائه گشت.
[مشاهدة]

لینک دانلود - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
لینک دانلود اصل مقاله
[مشاهدة]

قسمت ششم - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
فصل پنجم - مواد و روشهای تولید
[مشاهدة]

قسمت ششم - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
فصل پنجم - مواد و روشهای تولید
[مشاهدة]

قسمت پنجم - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
فصل چهارم - تجزيه و تحيل يافته هاي
[مشاهدة]

قسمت پنجم - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
فصل چهارم - تجزيه و تحيل يافته هاي
[مشاهدة]

قسمت چهارم -بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
فصل سوم شناسايي مبلمان شهري
[مشاهدة]


صفحه : [1] [2] [3]
footer1 [Ar_Text]
footer2 [Ar_Text]
؟


© ‮ MTM ام تی ام . مصمم : طراحی و توسعه وب سایت صبا