.::‮ MTM ام تی ام - مقالات ::.
LiveZilla Live Help
headertext [Ar_Text]
‮ MTM ام تی ام
نیمکتی برای آرامش

[مشاهدة]

طراحی المان های شهری با تکیه بر فرهنگ نوروز
نوروز به عنوان میراثی یگانه از یک سنت فرهنگی زنده که ریشه در بنیان های فکری و هویت ملی ایرانیان دارد، همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با این وجود، نوروز نیز همچون بسیاری از آیین های کهن این سرزمین، در طی سالیان دراز از گزند آسیب های گوناگون در امان نبوده است. المان های شهری به عنوان ابزاری مناسب و تأثیرگذار برای انتقال مفاهیم ریشه ای نوروز به مخاطبین مورد بررسی قرار گرفت. طلاعات به دست آمده حاکی از تأثیر فراوان بهره گیری صحیح از المان های شهری برای به چالش کشاندن ذهن مخاطب و انتقال مفهوم نوروز به آن ها و همچنین عملکرد ضعیف المان های نوروزی موجود به لحاظ بیان مفاهیم ریشه ای این جشن بود. از این رو پس از شناخت فاکتورهای کاربردی موثر در روند طراحی، راهکارهایی برای رفع نواقص و ارتقای وضعیت موجود المان های نوروزی به سطح مطلوب ارائه گشت.
[مشاهدة]

لینک دانلود - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
لینک دانلود اصل مقاله
[مشاهدة]

قسمت ششم - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
فصل پنجم - مواد و روشهای تولید
[مشاهدة]

قسمت ششم - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
فصل پنجم - مواد و روشهای تولید
[مشاهدة]

قسمت پنجم - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
فصل چهارم - تجزيه و تحيل يافته هاي
[مشاهدة]

قسمت پنجم - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
فصل چهارم - تجزيه و تحيل يافته هاي
[مشاهدة]

قسمت چهارم -بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
فصل سوم شناسايي مبلمان شهري
[مشاهدة]

قسمت سوم - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
فصل دوم - مطالعات نظري پيرامون عناصر مبلمان شهري
[مشاهدة]

قسمت دوم - بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
قسمت دوم
[مشاهدة]

بررسي عناصر مبلمان شهري با تکنولوژي جديد با قابليت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهيل در جابجايي و عرضه در مکان هاي ديگر
بررسی عناصر مبلمان شهری با تکنولوژی جدید با قابلیت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهیل در جابجایی و عرضه در مکان های دیگر دانشجو: آذر مختارزاده ، استاد مشاور: مهیار صامت حقیقی ، استاد راهنما: هادی جمالی ، پایان‌نامه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری - 1391 - [کارشناسی ارشد] کلیدواژه: مبلمان شهری ، طراحی پایدار ، مونتاژ و دمونتاژ چکیده: هدف از پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی عناصر مبلمان شهری با تکنولوژی جدید با قابلیت مونتاژ و دمونتاژ جهت تسهیل در جابجایی و عرضه در مکان های دیگر بغیر از شناخت محیط و تعیین و تقسیم بندی متنوع فضاها بدست آوردن معیارهایی در طراحی پایدار به منظور مونتاژ و مونتاژ کردن محصولات جهت تسهیل در جابجایی و عرضه در مکانهای دیگر می باشد. امروزه فرم ها و عناصر انتزاعی مدرن جایگزین اشکال سنتی و فرهنگی گذشته شده اند که ارتباط عمیق تری با انسان دوران خود داشته است در حالی که ارتباط با هنر انتزاعی به سختی صورت می پذیرد. مواد و متریال استفاده در این عناصر هم به نسبت تغییرات بسزایی داشته اند که در این پژوهش با توجه به هماهنگی بین منظر شهری با عناصر استفاده از مواد ارگانیک تاکید شده است. فرم ساده تناسبات سنجیده بافت ازگانیک و ریتم از جمله عواملی هستند که باعث ایجاد هماهنگی بین محصولات و محیط شهری می شوند. استفاده از عناصر معنوی برای مبلمان شهری باید چگونه می باشد که ذهن ناظر بتواند آنها را به هم پیوند داده و الگوی آنها را در زمان و فضا بیابد برای اینکه عنصری به نمادیا سمبل در فضای شهری تبدیل شود باید نمونه ای منحصر بود باشد تا در ذهن مخاطب خاطره ای ناب باقی بگذارد. نحوه جمع آوری این مطالب کتابخانه ای میدانی و تجزیه و تحلیل نمونه های موجود در طول زمان بوده است.
[مشاهدة][مشاهدة]


صفحه : [1] [2] [3]
footer1 [Ar_Text]
footer2 [Ar_Text]
؟


© ‮ MTM ام تی ام . مصمم : طراحی و توسعه وب سایت صبا