.::‮ MTM ام تی ام - ضوابط و ابعاد ایستگاه اتوبوس - قسمت دوم ::.
LiveZilla Live Help

تماس در واتس آپ

‮ ام تی ام MTM-مهدتجارت ام تی ام مجموعه های بازی پلی اتیلن دستگاه های بدنسازی پارکی نیمکت سطل زباله مبلمان شهری

ضوابط و ابعاد ایستگاه اتوبوس - قسمت دوم


ایستگاه اتوبوس درصورتیکه مستمیماً در مقابل دیوار یک ساختمان قرار گیرد، لازم است حداقل 30 سانتیمترفاصله آزاد برای تمیز کردن پشت سرپناه بین آنها وجود داشته باشد.

در تصویر 4-19 سمت چپ در نظرگیر فضای 5/1 متر در بیشترین حالت و در شرایطی است که تعداد عابرین پیاده در محادودۀ ایساتگاه زیاد باشد و شکل سمت راست

درنظرگیری فضای 30 سانتیمتری را در شرایطی نشان میدهد که پشت ایستگاه مستمیماً در برابر یک دیوار یا ساختمان باشد. همچنین فاصلۀ 60 سانتیمتری لبۀ سقف تا لبۀ

جدول برای پهلو گرفتن اتوبوس در شکل سمت چپ نشان داده شده است. همچنین به گفتۀ شاهی و نادران(1390) در اغلب اتوبوسها یک فضای خالی برای توقف صندلی چرخدار

پیشبینی شده است و فضای ایستگاه هم باید به گونه ای طراحی شود که حرکت و دسترسی این گروه از مسافران تسهیل شود. همانگونه که دیده میشود در تصاویر شمارۀ ...و...و...، ابعاد

ویلچر آمده است و در تصاویر ... و..... فضای لاز جهت حرکت ویلچر و فضای لاز جهت چرخش 90  درجه و 180 درجه آن آورده شده است.

برخی نکات کلی که در مورد ایستگاههای اتوبوس و ارتباط آنها با معلولین باید در ایساتگاه اتوبوس

رعایت شوند، عبارتاند از:

  1. راههای دسترسی معلولین به ایستگاه باید عاری از مانع باشد؛
  2. سطح مسیر دسترسی به ایستگاه باید محکم، غیرلغزنده و پایدار باشد؛
  3. اختلاف سطحهای ناگهانی در مسیر حذف یا به سطوح شیبدار تبدیل شوند؛
  4. علامتگذاری و خطکشی روی سطح زمین به افرادی که بینایی ضعیفی دارند، کمک میکند؛
  5. توصیه شده که رنگ نشانه ای روی تابلو با رنگ زمینۀ آن حداقل 70 درصد کنتراسات داشاته باشد؛
  6. در صورتی که تلفن همگانی در ایستگاه اتوبوس نصب شده است، نباید در دسترسی معلاولین به

ایستگاه مانع ایجاد کند

ابعاد صندلی

استانداردهای ابعاد نشیمنگاه ایستگاه اتوبوس در قالب جدول ذیل آمده است :

اجزاء و توضیحات

ابعاد

ارتفاع صندلی )سطح زیرین ران( از سطح کف ایستگاه

در تعیین ارتفاع صندلی، باید داده های صدک پنجم به کار برده شود. اگر این ارتفاع زیاد باشد، باعث فشاردگی قسمت زیرین ران و به دنبال آن ناراحتی و درد و اختلال در گردش خون خواهد شد. از طرفی اگر صندلی بیش از حد کوتاه باشاد، پاها به جلو کشیده میشود و پاها از حرکت باز میماند. به طورکلی، یک شخص بلند قد از صندلی کوتاه راحت تر استفاده میکند تا یک فرد کوتاه قد از صندلی بلند ( پانرو و زلنیک ، 1378، صص 52و55 )

5/39 سانتی متر

عمق نشیمنگاه )زانو تا کفل(

اگر عمق بیش از حد باشد، لبۀ صندلی باعث فشردگی ناحیۀ پشت زانو شده و از رسایدن خون به قسامت پاها جلاوگیری میکند که این مسئله، تحریک و ناراحتی به دنبال خواهد داشت. خطر بزرگتر آن است که شخص، تغییر و ضعیت نداده و درنتیجه در رگها خون لختگی به وجود آید که برای کاهش این ناراحتی، شخص ناچار است خود را به سمت جلو بکشد . در چنین و ضعیتی بدن بدون تکیه گاه باقی مانده و از ثبات آن کاسته میشود و جهت برقراری تعادل، نیروی ماهیچه ای بیشتری مورد نیاز است که نتیجۀ آن چیزی جز عدم راحتی و خستگی و درد ناحیۀ کمر نیست. همچنین اگر نشیمنگاه دارای وسعت کمی باشد، شخص حس میکند که در حال سقوط از روی صندلی است. اگر وسعت صندلی زیاد باشد، باعاث نماش حمایتی قسمت پایینی رانهای پا خواهد شد . 95 درصد افراد میتوانند از نشیمنگاه با عمق 43 سانتی متر استفاده کنند .

43 سانتی متر

پهنای کفل

فاصلۀ بین تکیه گاه و نشیمنگاه میتواند فضای خالی یا سطحی برآمده باشد که گودی ناحیه کمر را می پوشاند

7/78 – 8/83 سانتی متر

دستۀ صندلی

برای اندازه گیری ارتفاع دستۀ صندلی، ارتفاع محل قرارگیری آرنج درنظر گرفته میشود که فاصله بین نوک آرناج تا سطح نشیمنگاه است. ارتفاع دستۀ صندلی باید با بیشترین اندازه طراحی شود. افراد کوتاهتر میتوانند با بالابردن دستها با میزان بیشتر یا بالابردن شانهه ا از محل قرارگیری دستها، از دستۀ صندلی استفاده کنند. گرچه به علت چرخاندن شانه ها و دخالات .) نیروی ماهیچهای  برای بیرون کشیدن خود از صندلی، خستگی و ناراحتی به همراه خواهد داشت .

8/17 -4/25 سانتی متر

تعداد صندلیها

تعداد صندلی رابطۀ مستمیم با طول و نوع طراحی ایستگاه دارد. بهتر است تعداد صندلی بیشتر باشد به شرط آنکاه در مسیر حرکتی مسافرین اختلال ایجاد نکند. البته در پیاده روهایی که عرض آنها کمتر از دو متر است ، بهتر استکه  در ایستگاه صندلی نصب نشود . همچنین انتخاب نشیمن ها باید برگرفته از کاربرد آن در فضا باشد. مکانهایی که در آن افراد مدت زمان کمتی را منتظر میمانند مانند ایستگاه تاکسی یا ایستگاه اتوبوس های درون شهری ممکن است به نشیمن نیازی نداشته باشند

بر حسب نیاز

دفتر: اصفهان - خیابان ولی عصر - روبروی مخابرات ولی عصر - مجتمع اداری ولی عصر - طبقه دوم - واحد 202
کارخانه : اصفهان - نجف آباد - کمربندی جنوب - روبروی ترمینال مسافربری جنوب - کوچه علمدار
03132262341 - 03132265788
03131313607-9 _ 03131313610
09132333607 - 09134214461
نظر شما در مورد محصولات ما ؟
1 : عالی (964 رای)
46 % 
2 : خوب (402 رای)
19 % 
3 : متوسط (336 رای)
16 % 
4 : بد (397 رای)
19 % 


© حقوق کپی برداری برای ‮ MTM ام تی ام محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط طراحی و توسعه وب سایت صبا