.::‮ MTM ام تی ام - استاندارد نیمکت های پارکی ::.
LiveZilla Live Help

تماس در واتس آپ

‮ ام تی ام MTM-مهدتجارت ام تی ام مجموعه های بازی پلی اتیلن دستگاه های بدنسازی پارکی نیمکت سطل زباله مبلمان شهری

استاندارد نیمکت های پارکی


http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/5066_files/image002.jpg

http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/5066_files/image004.jpg

 

 

http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/5066_files/image006.jpg

 

5066

 

http://standard.isiri.gov.ir/StandardFiles/5066_files/image008.jpg

 

ويژگي‏هاي نيكمت‏هاي پاركي

 

 

 

چاپ اول

 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.

 

 

كميسيون استاندارد نيكمت‏هاي پاركي(ويژگيهاي فيزيكي)

 

رئيس

دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران

دكترا در مهندسي مكانيك چوب و ساختمانهاي چوبي

ابراهيمي - قنبر

 

اعضاء

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

ليسانس اقتصاد

افشار سليماني - شهلا

شركت تجهيزات مدارس ايران

ليسانس مهندسي توليد

اشكوري - عليرضا

شركت سيما چوب

فوق ليسانس مهندسي صنايع چوب

امين الرعايا - رضا

شركت پارس چوب

ليسانس مهندسي صنايع چوب

باغباني - راضيه

شركت عدالت جو

مهندس مكانيك

عدالت جو - حميد

شركت نكا چوب

ليسانس مهندسي صنايع چوب

كرمي - احمد

 

دبير

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

ليسانس مهندسي جنگلداري

خانقاهي - اسفنديار

 

فهرست مطالب

 

نيمكت‌هاي پاركي (ويژگيهاي فيزيكي)

هدف و دامنه كاربرد

تعاريف و اصطلاحات

طبقه بندي

مواد اوليه

ويژگيهاي فيزيكي

روش‌هاي آزمون

نمونه برداري

نشانه گذاري

 

 

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد نيمكت‌هاي پاركي (ويژگيهاي فيزيكي) كه به وسيله كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در اجلاسيه كميته ملي استاندارد بسته بندي و سلولزي مورخ 1378/4/6مورد تائيد قرار گرفته، اينك باستناد بند 1 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‌گردد.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم، استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد.

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديد نظر آنها استفاده نمود.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود. لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و انجام آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است:

BS – 4875: part 1: 1985

 

 

نيمكت‌هاي پاركي (ويژگيهاي فيزيكي)

-1 هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، ابعاد، روشهاي آزمون، نمونه برداري و نشانه گذاري انواع نيمكت‌هاي پاركي مي‌باشد. اين استاندارد نيمكت‌هاي بتوني را شامل نمي‌شود.

 

-2 تعاريف و اصطلاحات

در اين استاندارد واژه‌ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار برده مي‌شود:

-1-2 ارتفاع نشيمنگاه: فاصله عمودي بالاترين نقطه نشيمنگاه از سطح زمين

-2-2 ارتفاع پشتي: فاصله عمودي بالاترين نقطه پشتي از سطح زمين

-3-2 ارتفاع موثر پشتي: فاصله عمودي بين دو لبه بالائي و پائيني پشتي

-4-2 ارتفاع دسته نشيمنگاه: فاصله عمودي بالاترين نقطه دسته از نشيمنگاه

-5-2 عمق نشيمنگاه: فاصله افقي بين دو لبه جلوئي و انتهائي نشيمنگاه را گويند

-6-2 تعريف بهر: بهر عبارت است از تعداد نيمكت‌هائي كه از يك درجه و يك نوع با ابعاد يكسان تحت شرايط مشابه توليد شده‌اند مي‌باشد.

 

-3 طبقه بندي

نيمكت‌هاي پاركي را معمولا به دو صورت مي‌سازند:

-1-3 نيمكت‌هاي دسته‌دار

-2-3 نيمكت‌هاي بدون دسته

-4 مواد اوليه

نشيمنگاه و پشتي نيمكت‌هاي پاركي را مي‌توان از چوب طبيعي (ماسيو) و يا مواد پلاستيكي ساخت. و براي اسكلت بدنه و پايه‌ها از چوب طبيعي (ماسيو) و يا پروفيل و لوله‌هاي فلزي استاندارد استفاده مي‌كنند. چوب طبيعي (ماسيو) مورد مصرف براي نشيمنگاه و پشتي نيمكت بايد مطابق با استاندارد معايب چوبهاي بريده شده پهن برگان به شماره 1497باشد.

-5 ويژگيهاي فيزيكي

-1-5 ابعاد: ابعاد انواع نيمكت‌هاي پاركي بايد طبق جدول شماره يك اين استاندارد باشد.

##

-2-5 طول نشيمنگاه و پشتي: با توجه به اينكه حداقل فضاي مفيد قابل استفاده براي يك نفر 50 اسنتي متر در نظر گرفته شده لذا طول نيمكت براي 3, 2 و 4 نفر بايستي مضربي از 50 سانتي متر باشد.

-3-5 لبه‌هاي نشيمنگاه و پشتي بايد بدون تيزي و برندگي باشد تا به شخص استفاده كننده آسيبي وارد نسازد.

-4-5 زاويه پشتي به نشيمنگاه بايد حداقل 100 درجه و حداكثر 130 درجه باشد و اصول اركونومي 1 در آن كاملا رعايت شده باشد.

-5-5 اتصال پروفيل‌هاي فلزي بايد داراي جوش كامل و بدون مك باشد.

-6-5اسكلت بدنه و پايه‌ها بايد داراي رنگ كوره‌اي بدون شره و گرده رنگ باشد.

 

دفتر: اصفهان - خیابان ولی عصر - روبروی مخابرات ولی عصر - مجتمع اداری ولی عصر - طبقه دوم - واحد 202
کارخانه : اصفهان - نجف آباد - کمربندی جنوب - روبروی ترمینال مسافربری جنوب - کوچه علمدار
03132262341 - 03132265788
03131313607-9 _ 03131313610
09132333607 - 09134214461
نظر شما در مورد محصولات ما ؟
1 : عالی (936 رای)
47 % 
2 : خوب (389 رای)
19 % 
3 : متوسط (322 رای)
16 % 
4 : بد (358 رای)
18 % 


© حقوق کپی برداری برای ‮ MTM ام تی ام محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط طراحی و توسعه وب سایت صبا